Bơm dầu nhớt dầu bôi trơn

mỗi trang
Bơm dầu khí nén Raasm Series 900 Call

Bơm dầu khí nén Raasm Series 900

Bơm dầu khí nén Raasm Series 900 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng

Vui lòng gọi
Bơm dầu khí nén Raasm Series 120 Call

Bơm dầu khí nén Raasm Series 120

Bơm dầu khí nén Raasm Series 120 dùng hút dầu thải hoặc bơm cấp dầu bôi trơn, dầu động cơ, sử dụng trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng sản xuất, công trường xây dựng

Vui lòng gọi
Bơm dầu khí nén Raasm 1000-1140 Call

Bơm dầu khí nén Raasm 1000-1140

Bơm dầu khí nén Raasm 33550 dùng hút dầu thải hoặc bơm cấp dầu bôi trơn, dầu động cơ, sử dụng trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng sản xuất, công trường xây dựng

Vui lòng gọi
Bơm dầu khí nén Raasm 33125 Call

Bơm dầu khí nén Raasm 33125

Bơm dầu khí nén Raasm 33125 dùng hút dầu thải hoặc bơm cấp dầu bôi trơn, dầu động cơ, sử dụng trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng sản xuất, công trường xây dựng

Vui lòng gọi
Bơm dầu khí nén Raasm 33550 Call

Bơm dầu khí nén Raasm 33550

Bơm dầu khí nén Raasm 33550 dùng hút dầu thải hoặc bơm cấp dầu bôi trơn, dầu động cơ, sử dụng trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng sản xuất, công trường xây dựng

Vui lòng gọi
Bơm dầu khí nén Raasm 36620 Call

Bơm dầu khí nén Raasm 36620

Bơm dầu khí nén Raasm 36620 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng

Vui lòng gọi
Bơm dầu khí nén Raasm 336340 Call

Bơm dầu khí nén Raasm 336340

Bơm dầu khí nén Raasm 336340 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng

Vui lòng gọi
Bơm dầu khí nén Raasm 36330 Call

Bơm dầu khí nén Raasm 36330

Bơm dầu khí nén Raasm 36330 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng

Vui lòng gọi
Bơm dầu khí nén Raasm 37679 Call

Bơm dầu khí nén Raasm 37679

Bơm dầu khí nén Raasm 37679 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng

Vui lòng gọi
Bơm dầu khí nén Raams 37680 Call

Bơm dầu khí nén Raams 37680

Bơm dầu khí nén Raasm 37680 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng

Vui lòng gọi
Bơm dầu khí nén Raams 37676 Call

Bơm dầu khí nén Raams 37676

Bơm dầu khí nén Raams 37676 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng

Vui lòng gọi
Bơm dầu khí nén Raasm 37675 Call

Bơm dầu khí nén Raasm 37675

Bơm dầu khí nén Raasm 37675 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng

Vui lòng gọi
Bơm dầu khí nén Raasm 37504 Call

Bơm dầu khí nén Raasm 37504

Bơm dầu khí nén Raasm 37504 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng

Vui lòng gọi
Bơm dầu khí nén Raasm 37499 Call

Bơm dầu khí nén Raasm 37499

Bơm dầu khí nén Raasm 37499 dùng cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng

Vui lòng gọi
Bơm dầu khí nén Raasm 37500 Call

Bơm dầu khí nén Raasm 37500

Bơm dầu khí nén Raasm 37500 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng

Vui lòng gọi
Bơm dầu khí nén Raasm 37650 Call

Bơm dầu khí nén Raasm 37650

Bơm dầu khí nén Raasm 37650 dùng bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô xe tải, máy móc thiết bị, phương tiện cơ giới, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện khai khoáng...

Vui lòng gọi
Bơm dầu khí nén Raasm 37670 Call

Bơm dầu khí nén Raasm 37670

Bơm dầu khí nén Raasm 37670 dùng để bơm cấp dầu nhớt, dầu bôi trơn cho ô tô, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải...

Vui lòng gọi
Bơm dầu khí nén Raasm 37200 Call

Bơm dầu khí nén Raasm 37200

Bơm dầu khí nén Raasm 37200 dùng bơm dầu khí bôi trơn, dầu nhớt trong nhà máy, xí nghiệp, công xưởng, garage ô tô

Vui lòng gọi
Bơm dầu khí nén Raasm 37095 Call

Bơm dầu khí nén Raasm 37095

Bơm dầu khí nén Raasm 37095 được dùng để bơm dầu nhớt, bơm dầu bôi trơn, dầu động cơ trong garage ô tô, nhà máy, xí nghiệp....

Vui lòng gọi
Bơm dầu khí nén Raasm 37099 Call

Bơm dầu khí nén Raasm 37099

Bơm dầu khí nén Raasm 37099 dùng bơm dầu nhớt, dầu bôi trơn trong garage, nhà máy, xí nghiệp. Sản phẩm chất lượng cao được sản xuất tại Châu Âu

Vui lòng gọi
Bơm dầu khí nén Raasm 37150 Call

Bơm dầu khí nén Raasm 37150

Bơm dầu khí nén Raasm 37150 dùng bơm dầu nhớt, bơm dầu bôi trơn

Vui lòng gọi
Bơm dầu khí nén Raasm 37100 Call

Bơm dầu khí nén Raasm 37100

Dùng bơm dầu nhớt trong garage, nhà máy, xí nghiệp

Vui lòng gọi
Giá cấp dầu bôi trơn Raasm Call

Giá cấp dầu bôi trơn Raasm

Dùng cấp dầu bôi trơn

Vui lòng gọi
Bơm dầu nhớt Battery Viscomat DC Call

Bơm dầu nhớt Battery Viscomat DC

Nguồn điện acquy: 12 V/24V Lưu lượng : 10 lít/phút Công suất Motor: 300w

Vui lòng gọi
Bơm nhớt Piusi Viscomat DC 60/2 Call

Bơm nhớt Piusi Viscomat DC 60/2

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat Dc 60/2 Loại bơm bánh răng, dùng bơm dầu nhớt, dầu bôi trơn, dầu thuỷ lực và các loại dầu khác Độ nhớt tối đa 2000 cst Nguồn điện acquy 12V

Vui lòng gọi
Bơm nhớt Piusi Viscomat DC 60/1 Call

Bơm nhớt Piusi Viscomat DC 60/1

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat Dc 60/1 Loại bơm bánh răng, dùng bơm dầu nhớt, dầu bôi trơn, dầu thuỷ lực và các loại dầu khác Độ nhớt tối đa 2000 cst Nguồn điện acquy 12V

Vui lòng gọi
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat Gear 230/3T Call

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat Gear 230/3T

Lưu lượng 14 lít/phút Nguồn điện 230V/50 Hz Công suất Motor 1200 w

Vui lòng gọi
Bơm dầu nhớt Drum Viscomat 70M Call

Bơm dầu nhớt Drum Viscomat 70M

Lưu lượng 28 lít/phút Nguồn điện 230V/50 Hz Công suất Motor 750 w

Vui lòng gọi
Bơm dầu nhớt Piusi Drum Viscomat 200/2 Call

Bơm dầu nhớt Piusi Drum Viscomat 200/2

Lưu lượng 9 lít/phút Nguồn điện 230V/50 Hz Công suất Motor 800 w

Vui lòng gọi
Bơm thùng phuy Viscomat 200M Call

Bơm thùng phuy Viscomat 200M

Bơm thùng phuy Viscomat 200M Lưu lượng: 9 lít/ phút Nguồn điện 220V Dùng bơm dầu, dầu bôi trơn

Vui lòng gọi
Bơm thùng phuy kèm đồng hồ Viscomat DC Call

Bơm thùng phuy kèm đồng hồ Viscomat DC

Bơm thùng phuy Viscomat DC Lưu lượng: 4 lít/ phút Nguồn điện 12V

Vui lòng gọi
Bơm dầu nhớt viscomat 90M Call

Bơm dầu nhớt viscomat 90M

Mô tả: Lưu lượng 50 lít/phút Sử dụng nguồn điện 230 V/50 Hz Công suất tối đa 1350 walt

Vui lòng gọi
Bơm dầu nhớt Viscomat 70 M Call

Bơm dầu nhớt Viscomat 70 M

Lưu lượng 1-28 lít/phút Sử dụng nguồn điện 230 V/50 Hz Công suất tối đa 950 walt

Vui lòng gọi
Bơm dầu nhớt Piusi Visco-Flowmat Call

Bơm dầu nhớt Piusi Visco-Flowmat

Lưu lượng: Từ 9-14 lít/phút Áp suất: 12-25 bar Tự đóng mở theo bộ đóng mở áp lực

Vui lòng gọi
Bơm xăng dầu Piusi Viscomat Gear Call

Bơm xăng dầu Piusi Viscomat Gear

Công suất: Từ 9-14 lít/phút Áp suất: 12 - 25 bar

Vui lòng gọi
Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat Vane Call

Bơm dầu nhớt Piusi Viscomat Vane

Công suất: Từ 25-50 lít/phút Áp lực trên 6 bar

Vui lòng gọi

Thiết bị xăng dầu

Hổ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1

Kinh Doanh 1 - 0914283089

Kinh doanh 2

Kinh doanh 2 - 0984 410 737

HOTLINE 24/7

HOTLINE 24/7 - 0914283089

Thiết bị ngành nhựa

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 10
  • Hôm nay 593
  • Hôm qua 1,341
  • Trong tuần 593
  • Trong tháng 41,294
  • Tổng cộng 3,817,496

Đối tác

Quảng cáo 2

Top

   (0)