Hổ trợ trực tuyến

KD1

KD1 - 0914283089 - 0978466862

KD2

KD2 - 0961080558 - 0984410737

HOTLINE 24/7

HOTLINE 24/7 - 094 994 6233

Thiết bị xăng dầu

Thiết bị ngành nhựa

Tìm kiếm sản phẩm

TÌM KIẾM SẢN PHẨM

Thống kê

  • Đang online 45
  • Hôm nay 397
  • Hôm qua 3,411
  • Trong tuần 11,698
  • Trong tháng 38,177
  • Tổng cộng 2,372,219

Đồng hồ đo xăng dầu

mỗi trang
Đồng hồ Piusi K24 Call

Đồng hồ Piusi K24

Hiện thị điện tử theo đơn vị lit/phút

Chế độ hiển thị tức thời có thể cài đặt về 0. Chế độ hiển thị tích luỹ cho phép kiểm soát được tổng lượng nhiên liệu đo

Vui lòng gọi
Đồng hồ Piusi Next/2 Call

Đồng hồ Piusi Next/2

Lưu lượng 6 - 60 lít/phút

Sai số đọc +/- 0.5 %

Áp lực tối đa 70 Bar

Vui lòng gọi
Đồng hồ dầu Piusi K600/3 Call

Đồng hồ dầu Piusi K600/3

Lưu lượng: Từ 6 lít/phút đến 100 lít/phút tùy theo từng model sản phẩm, xin liên hệ để biết thêm chi tiết
Sai số: +/-1%.

Vui lòng gọi
Đồng hồ dầu Piusi K700M Call

Đồng hồ dầu Piusi K700M

Lưu lượng: 20-220 lít

Sai số đo: +/- 1 %

Vui lòng gọi
Đồng hồ dầu Piusi K33-K44 Call

Đồng hồ dầu Piusi K33-K44

Dải lưu lương: 12-120 lít/phút

Sai số đo: +/- 1 %

Áp lực làm việc tối đa: 10 Bar

Vui lòng gọi
Đồng hồ dầu Piusi K900 Call

Đồng hồ dầu Piusi K900

Lưu lượng: 50 - 500 lít/phút
Sai số: +/-0.5%.

Vui lòng gọi
Đồng hồ dầu Piusi K600/4 Call

Đồng hồ dầu Piusi K600/4

Hiển thị: Hiển thị số điện tử, hiển thị số liệu tích lũy tổng và tức thời
Lưu lượng: 100 - 100 lít/phút
Sai số: +/-0.5%

Vui lòng gọi
Đồng hồ dầu Piusi K200 Call

Đồng hồ dầu Piusi K200

Hiển thị: Hiển thị số điện tử, hiển thị số liệu tích lũy tổng,
Lưu lượng: 0.1 - 2.5 lít/phút
Sai số: +/-0.5%.

Vui lòng gọi
Đồng hồ dầu Piusi K24 Call

Đồng hồ dầu Piusi K24

Hiển thị: Hiển thị số điện tử, hiển thị số liệu tích lũy tổng,
Lưu lượng: 5 - 120 lít/phút
Sai số: +/-1%.

Vui lòng gọi
Đồng hồ đo lưu lượng cơ OM050E Call

Đồng hồ đo lưu lượng cơ OM050E

Dải lưu lượng: 35 - 580 lít/phút
- Hiển thị cơ tại chỗ, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ đo lưu lượng cơ OM025 Call

Đồng hồ đo lưu lượng cơ OM025

- Dải lưu lượng: 10 - 150 lít/phút
- Hiển thị cơ, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ đo lưu lượng cơ OM050 Call

Đồng hồ đo lưu lượng cơ OM050

Dải lưu lượng: 35 - 450 lít/phút
- Hiển thị cơ tại chỗ, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ đo lưu lượng cơ OM080 Call

Đồng hồ đo lưu lượng cơ OM080

Dải lưu lượng: 35 - 750 lít/phút
- Hiển thị cơ tại chỗ, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ đo lưu lượng cơ OM100 Call

Đồng hồ đo lưu lượng cơ OM100

Dải lưu lượng: 75 - 1.500 lít/phút
- Hiển thị cơ tại chỗ, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ điện tử OM006 Call

Đồng hồ điện tử OM006

Dải lưu lượng: 2 - 100 lít/giờ
- Hiển thị điện tử tại chỗ hoặc kết nối bộ hiển thị thông qua truyền tín hiệu, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ điện tử OM008 Call

Đồng hồ điện tử OM008

Dải lưu lượng: 15 - 550 lít/giờ
- Hiển thị điện tử tại chỗ hoặc kết nối bộ hiển thị thông qua truyền tín hiệu, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ điện tử OM015 Call

Đồng hồ điện tử OM015

Dải lưu lượng: 1 - 40 lít/phút
- Hiển thị điện tử tại chỗ hoặc kết nối bộ hiển thị thông qua truyền tín hiệu, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ điện tử OM025 Call

Đồng hồ điện tử OM025

Dải lưu lượng: 10-150 lít/phút
- Hiển thị điện tử tại chỗ hoặc kết nối bộ hiển thị thông qua truyền tín hiệu, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ điện tử OM040 Call

Đồng hồ điện tử OM040

Dải lưu lượng: 30 - 450 lít/phút
- Hiển thị điện tử tại chỗ hoặc kết nối bộ hiển thị thông qua truyền tín hiệu, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ điện tử OM050 Call

Đồng hồ điện tử OM050

Dải lưu lượng: 30 - 450 lít/phút
- Hiển thị điện tử tại chỗ hoặc kết nối bộ hiển thị thông qua truyền tín hiệu, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ điện tử OM050E Call

Đồng hồ điện tử OM050E

Dải lưu lượng: 35 - 580 lít/phút
- Hiển thị điện tử tại chỗ hoặc kết nối bộ hiển thị thông qua truyền tín hiệu, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ điện tử OM080 Call

Đồng hồ điện tử OM080

- Dải lưu lượng: 35 - 750 lít/phút
- Hiển thị điện tử tại chỗ hoặc kết nối bộ hiển thị thông qua truyền tín hiệu, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ điện tử OM080E Call

Đồng hồ điện tử OM080E

- Dải lưu lượng: 50 - 1.000 lít/phút
- Hiển thị điện tử tại chỗ hoặc kết nối bộ hiển thị thông qua truyền tín hiệu, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ điện tử OM100 Call

Đồng hồ điện tử OM100

- Dải lưu lượng: 75 - 1.500 lít/phút
- Hiển thị điện tử tại chỗ hoặc kết nối bộ hiển thị thông qua truyền tín hiệu, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi

Đối tác

Top

   (0)