Hổ trợ trực tuyến

KD1

KD1 - 0914283089 - 0978466862

KD2

KD2 - 0961080558 - 0984410737

HOTLINE 24/7

HOTLINE 24/7 - 094 994 6233

Thiết bị xăng dầu

Thiết bị ngành nhựa

Tìm kiếm sản phẩm

TÌM KIẾM SẢN PHẨM

Thống kê

  • Đang online 74
  • Hôm nay 127
  • Hôm qua 2,087
  • Trong tuần 13,932
  • Trong tháng 53,556
  • Tổng cộng 2,447,167

Đồng hồ lưu lượng OM Series

mỗi trang
Đồng hồ đo lưu lượng cơ OM050E Call

Đồng hồ đo lưu lượng cơ OM050E

Dải lưu lượng: 35 - 580 lít/phút
- Hiển thị cơ tại chỗ, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ đo lưu lượng cơ OM025 Call

Đồng hồ đo lưu lượng cơ OM025

- Dải lưu lượng: 10 - 150 lít/phút
- Hiển thị cơ, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ đo lưu lượng cơ OM050 Call

Đồng hồ đo lưu lượng cơ OM050

Dải lưu lượng: 35 - 450 lít/phút
- Hiển thị cơ tại chỗ, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ đo lưu lượng cơ OM080 Call

Đồng hồ đo lưu lượng cơ OM080

Dải lưu lượng: 35 - 750 lít/phút
- Hiển thị cơ tại chỗ, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ đo lưu lượng cơ OM100 Call

Đồng hồ đo lưu lượng cơ OM100

Dải lưu lượng: 75 - 1.500 lít/phút
- Hiển thị cơ tại chỗ, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ điện tử OM006 Call

Đồng hồ điện tử OM006

Dải lưu lượng: 2 - 100 lít/giờ
- Hiển thị điện tử tại chỗ hoặc kết nối bộ hiển thị thông qua truyền tín hiệu, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ điện tử OM008 Call

Đồng hồ điện tử OM008

Dải lưu lượng: 15 - 550 lít/giờ
- Hiển thị điện tử tại chỗ hoặc kết nối bộ hiển thị thông qua truyền tín hiệu, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ điện tử OM015 Call

Đồng hồ điện tử OM015

Dải lưu lượng: 1 - 40 lít/phút
- Hiển thị điện tử tại chỗ hoặc kết nối bộ hiển thị thông qua truyền tín hiệu, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ điện tử OM025 Call

Đồng hồ điện tử OM025

Dải lưu lượng: 10-150 lít/phút
- Hiển thị điện tử tại chỗ hoặc kết nối bộ hiển thị thông qua truyền tín hiệu, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ điện tử OM040 Call

Đồng hồ điện tử OM040

Dải lưu lượng: 30 - 450 lít/phút
- Hiển thị điện tử tại chỗ hoặc kết nối bộ hiển thị thông qua truyền tín hiệu, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ điện tử OM050 Call

Đồng hồ điện tử OM050

Dải lưu lượng: 30 - 450 lít/phút
- Hiển thị điện tử tại chỗ hoặc kết nối bộ hiển thị thông qua truyền tín hiệu, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ điện tử OM050E Call

Đồng hồ điện tử OM050E

Dải lưu lượng: 35 - 580 lít/phút
- Hiển thị điện tử tại chỗ hoặc kết nối bộ hiển thị thông qua truyền tín hiệu, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ điện tử OM080 Call

Đồng hồ điện tử OM080

- Dải lưu lượng: 35 - 750 lít/phút
- Hiển thị điện tử tại chỗ hoặc kết nối bộ hiển thị thông qua truyền tín hiệu, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ điện tử OM080E Call

Đồng hồ điện tử OM080E

- Dải lưu lượng: 50 - 1.000 lít/phút
- Hiển thị điện tử tại chỗ hoặc kết nối bộ hiển thị thông qua truyền tín hiệu, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ điện tử OM100 Call

Đồng hồ điện tử OM100

- Dải lưu lượng: 75 - 1.500 lít/phút
- Hiển thị điện tử tại chỗ hoặc kết nối bộ hiển thị thông qua truyền tín hiệu, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.

Vui lòng gọi
Đồng hồ lưu lượng OM100E Call

Đồng hồ lưu lượng OM100E

Dải lưu lượng: 150-2.500 lít/phút
Đấu nối bằng ren hoặc mặt bích đường kính ống 100mm (4”).
- Sai số đọc: +/-0.5%

Vui lòng gọi

Đối tác

Top

   (0)